5.17 Adjektiv: adjektiv brukt substantivisk

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Sett inn adjektivet fra parentesen i riktig form. Husk eventuell artikkel.

Eksempel:
(ung) Mange unge leter etter jobb nå.

(ung) Mange av bruker mye tid på internett.
(gammel) Mange må bo på sykehjem.
(kristen) En del går i kirka hver søndag.
(narkoman) Mange er fattige. Jeg synes at politikerne bør skaffe bedre hjelp til .
(narkoman) Jeg så en i sentrum i går. tigget etter penger.
(voksen) Ding gråter, så han vil finne en som kan trøste ham.
(ansatt) Bedriften har 200 , og de fleste jobber med salg.