5.18 Diskusjonsuttrykk

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Sett inn ett ord i hver luke.

Ragnar: Jeg at alle elever bør få karakterer på skolen.
Arnold: Jeg er ikke enig deg. Jeg mener at karakterer tar bort fokus fra læring av viktigere ting. Når det karakterer, er det viktig å tenke på at man ikke kan teste alt på skolen.
Ragnar: På den ene er det viktig at elevene føler seg trygge og får selvtillit, men på den siden bør de presses til å gjøre sitt beste.
Arnold: Vi kan være om at skolen må gi like god opplæring til alle barn.