5.20 Luketekst av kapittel 5 X

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Sett inn ett ord i hver luke. Bruk vokbaular fra teksten.

Barneskolen og ungdomsskolen utgjør det som heter “”. Grunnskolen er obligatorisk for alle i Norge. Alle barn som oppholder seg enn tre måneder i Norge, har og plikt til å gå skolen. Barna begynner i 1. trinn på barneskolen det året de seks år. All opplæring i den offentlige grunnskolen er . har ansvaret for de offentlige grunnskolene.

Etter grunnskolen kan man velge man vil begynne på videregående skole. Den videregående skolen i Norge er delt i to hovedtyper opplæring. Elevene kan velge å følge ulike studieforberedende yrkesfaglige utdanningsprogram. Fullført studieforberedende opplæring gir studiekompetanse og mulighet til å begynne på eller høyskole. Her er det fem ulike studieprogram å velge mellom, og det mest populære er studieretning. Fullført yrkesfaglig opplæring gir kompetanse innen et bestemt , men gir ikke rett til opptak på universitet eller høyskole. De som ønsker å ta yrkesfaglig opplæring, kan velge mellom åtte forskjellige studieprogram. Videregående opplæring i Norge er gratis, men elevene kan måtte dekke til nødvendig utstyr. Fylkeskommunene har ansvaret de offentlige videregående skolene i Norge.

Noen velger å ta et “friår” før de begynner å studere, og da velger de fleste å finne en midlertidig eller å gå på folkehøyskole. Cirka 10 prosent av elevene velger . Det er omtrent 80 folkehøyskoler i Norge, og disse finner vi over landet. Folkehøgskole er en skole der man bor på skolen og lærer gjennom å gjøre det skal lære, og man har verken karakterer eller eksamen der.