6.10 Verb: preteritum perfektum

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Sett inn ordene fra parentesen. Bruk preteritum perfektum av verbet.

Eksempel: (de - å snakke) Da de hadde snakket i to timen, ble de enige om en løsning.

1. (de - å rydde) Etter at hele stua, så de en film.
2. (de - å le) Da i ti minutter, klarte de endelig å slutte.
3. (de - å ligge) Etter at på sofaen hele formiddagen, kom de seg opp og gikk på tur.
4. (innbyggertallet - å øke) Da til en million, måtte det bygges noen nye skoler.
5. (studenten - å skrive) Etter at essayet, sjekket hun all grammatikken.
6. (Camilla - å prøve) Da fem ganger, klarte hun endelig å løpe maraton.