6.15 Vokabular: dokumenter

Kombiner elementene til høyre med elementene til venstre.