7.12 Preposisjoner

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Sett inn riktig preposisjon i lukene.

universitetet er det mange forskere som er opptatt ulike fag. Noen driver forskning som industrien har bruk , mens andre er mer interessert teoretiske perspektiver. grunn bredden i fagene som tilbys, er det vanskelig å ha like god kjennskap alt som foregår akademia.
Som forsker må man søke ulike stipender å få forskningsmidler. tillegg har man plikt å undervise og veilede studenter. Derfor er forskernes hverdager travle, og mange har nesten aldri tid å gjøre det de har mest lyst ; å forske.