8.12 Vokabular: hvilket adjektiv?

Kombiner elementene til høyre med elementene til venstre.