9.4 Enten - eller

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Bruk «enten-eller» og fyll inn det som mangler.

Eksempel:
(øl/vin) På julebordet får vi enten øl eller vin til maten.

1. (i dag/i morgen) Kan du komme innom kontoret mitt ?
2. (melk/jus) Hun vil ha .
3. (pizza/pølser) Du må kjøpe til festen.
4. (språk/realfag) Vi kan velge på skolen.