9.6 Luketekst av tekst 9 A

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
   blant      bredere      bru      eksport      elva      feiret      forsvare      fremdeles      fruktbare      gatene      gravsted      grunnlagt      Grunnleggeren      høy      handel      hellige      Husene      innbyggerne      kirke      kirkelig      lå      ned      norrøne      opprinnelige      På      reformasjonen      sentrum      som      trange      Trondhjem      utenlandske      utløpet   
Bruk vokabular fra lista over, og fyll inn slik at setning gir god mening.

Trondheim sitt 1000-årsjubileum i 1997. Det betyr at byen ble i 997. Navnet “Trondheim” kommer av det ordet “Þróndheimr”, der første del er fra “þrœndr” - “trønder”, som trolig betyr “de sterke, ”. Andre del er fra “heimr” - “oppholdssted”. Det navnet på byen var Nidaros, som betyr «byen som ligger ved (osen) av Nid», altså Nidelva. Under unionen med Danmark fikk byen navnet . Det er mange som kaller byen for Trondhjem.

av byen, Olav Tryggvason, står på en søyle på Torget, som er byens i dag. Den første bebyggelsen ved utløpet av Nidelva. De første husene var trolig sjøhus knyttet til . Senere kom det gårdsbruk, en kongsgård og ei . Utover 1000-tallet kom det flere gater og ei over Nidelva, omtrent der Studentersamfunnet er i dag. Etter hvert vokste byen fram, godt beskyttet av fjorden og Nidelva.

Den andre kongen er viktig for Trondheims historie, er Olav den . Etter sin død ble han erklært helgen, Sankt Olav, og Nidarosdomen ble reist over hans . I 1152 ble Trondheim erkebispesete, og det ble reist flere kloster, annet på Munkholmen. Byen var sentrum fram til i 1537. Etter det mistet byen sin status, og opplevde nedgangstider.

1600-tallet ble det ny vekst i byen, særlig på grunn av av råvarer fra landsdelen. Det kom bosetting på Bakklandet, og flere familier, særlig fra Nord-Tyskland, slo seg for å drive handelsvirksomhet.

i byen var bygd av tre, og gatene var . Dette førte til at byen ble rammet av flere store branner. Etter en stor brann i 1681 ble det lagt en ny plan for byen med gater. Planen var å fjerne de trange , men mange av dem eksisterer fremdeles. Kristiansten festning ble bygd for å byen.