9.9 Adjektiv: komparasjon

Fyll inn alle lukene og trykk Sjekk for kontrollere svarene dine. Bruk knappen Hint for f en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spr om hint!
By adjektivene i komparativ og superlativ.

PositivKomparativSuperlativ
rik rikere rikest
trang
bred
sterk
hy
stor
ny
kjent
lang
morsom
liten
glad