9.11 Vokabular: historie

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
   angrepet      ble      drept      falt      fikk      funnet      gikk      hadde      innført      kom      likestilt      okkupert      oppløst      opprettet      preget      samlet      stemt      stemte   
Hva skjedde? Fyll inn ordene som mangler. Bruk ord fra ordlista over. Noen av ordene må brukes flere ganger.

I 872 ble Norge til ett rike.
I 1030 Olav den hellige i slaget på Stiklestad.
I 1263 "Norgesveldet" sin største utstrekning.
I 1349 Svartedauden til Norge.
I 1536 Norge over fra katolisisime til protestantisme.
I 1811 Norge sitt første universitet.
I 1814 den norske grunnloven skrevet under. Stortinget ble .
I 1884 ble parlamentarismen i Norge.
I 1885 ble landsmål og riksmål .
I 1905 unionen med Sverige . Norge et konstitusjonelt monarki.
I 1940 ble Norge og av Tyskland.
Etterkrigstida var av stabilt styre og økonomisk vekst.
I 1969 det for første gang olje i Nordsjøen.
I 1972 53,5 % av befolkningen mot norsk medlemskap i EF.
I 1994 det igjen over om Norge burde bli med i EU.
I 2011 ble 77 mennesker av en terrorist i et angrep mot Oslo og Utøya.