9.16 Vokabular: bygninger og byggverk i en by

Vokabular fra tekst 9 A.

Kombiner elementene til høyre med elementene til venstre.