10.5 Vokabular: markeringer

Kombiner elementene til høyre med elementene til venstre.