10.7 Vokabular: religion

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Sett inn riktig ord i riktig form.

en religion - religiøs - et gudshus
kristendom - kristen - ei kirke
protestantisme - en protestant
katolisisme - en katolikk
islam - en muslim - en moské
buddhisme - en buddhist - et tempel
hinduisme - en hindu - et tempel
jødedom - en jøde - en synagoge
humanisme - en humanist

RELIGION:
En person praktiserer en og går i et for å utøve sin religion.
KRISTENDOM:
mennesker praktiserer og går i for å utøve sin tro. De viktigste retningene av er og protestantisme. Personene som tilhører disse retningene kalles og .
ISLAM:
går i for å praktisere .
BUDDHISME:
I kan praktisere .
HINDUISME:
har også , men de praktiserer .
JØDEDOM:
praktiserer og går i for å praktisere sin tro.
HUMANISME:
Humanisme er et viktig ikke-religiøst . Personene som har dette kalles .