1.1 Uttale: lange og korte vokaler

Hvilket ord hører du? Skriv inn bokstaven(e) som mangler.
ma (mat/matt) pe (pen/penn) fie (fine/finne)
bo (bod/bodd) su (sur/surr) flye (flyte/flytte)
he (her/herr) e (møte/møtte) fr (får/for)
Vokabular:
matt – a: dead; dim; faint; feeble; lusterless; mat; dimmed
en bod – n: a store room, storage (room) (See 4B En boligannonse)
sur – a: sour, acid, crabby, grumpy (See 8Y a) Sterke følelser)
et surr – n: buzz, hum, mess
å flyte – v: to flow, run, float
herr: mister, mr., sir