1.3 Uttale: ord

Skriv ordene på et ark, marker stavelsesgrenser og plasser trykk. Lytt og gjenta.
Bindestrek (-) = stavelsesgrense, understrekning (_) = trykk
Eksempel: hete: he – te
finne huset vanskelig
alltid bein unik
Vokabular:
unik – adj: unique, singular (See 1B Simon har studert i Ålesund)
Vis løsning: