1.6 Grammatikk: repetisjon av preteritum og presens perfektum

Svar med verb i preteritum eller presens perfektum. Bruk samme verb som i spørsmålet.
Eksempel: Jobber du i Norge nå?
  1) Ja, jeg har jobbet her i tre uker nå.
  2) Nei, men jeg jobbet der for tre uker siden.
  3) Nei, jeg har aldri jobbet i Norge.
a) Studerer du på NTNU nå?
  1) Ja, jeg _______________ på NTNU i tre år nå.
  2) Nei, men jeg _______________ der for tre år siden.
  3) Nei, jeg _______________ aldri _______________ på NTNU.
b) Bodde du i Oslo i fjor?
  1) Ja, jeg _______________ i Oslo i fem uker i fjor sommer.
  2) Nei, jeg _______________ aldri _______________ i Oslo.
  3) Nei, men jeg _______________ der før jeg flyttet til Trondheim for tre år
siden.
c) Har du gått på norskkurs?
  1) Ja, jeg _______________ på norskkurs forrige semester.
  2) Ja, jeg _______________ på norskkurs i seks måneder nå.
  3) Nei, jeg _______________ ikke _______________ på norskkurs.