1.7 Grammatikk: s-verb

Gjenta setningen til venstre med et s-verb slik at setningene betyr det samme.
Eksempel: Vi ser hverandre i morgen.
  Vi ses i morgen.
a) Ling og Åsmund snakker med hverandre hver dag.
  Ling og Åsmund _______________ hver dag.
b) Peter og Ken skal møte hverandre i sentrum.
  Ken og Peter skal _______________ i sentrum.
c) Vi kan snakke sammen seinere.
  Vi kan _______________ seinere.
d) Per og Kari ser hverandre ofte.
  Per og Kari _______________ ofte.
e) Nina og Gunnar treffer hverandre hver mandag.
  Nina og Gunnar _______________ hver mandag.