1.8 Grammatikk: preposisjoner om tid

Si setningene nedenfor med riktig preposisjon. Velg mellom preposisjonene i, på, til, om.
Eksempel: Fredrik spiser frokost om morgenen.
a) Cecilie skal gifte seg __________ sommer.
b) Cecilie pleier å reise til Barcelona __________ sommeren.
c) Cecilie skal gifte seg __________ sommeren.
d) Anna har bodd i Trondheim __________ fem år.
e) Peter gikk på ski i Bymarka __________ helga.
f) Anna jobber ofte på Studentersamfundet __________ helgene.
g) Per vasket ferdig huset __________ fire timer.
h) Peter var på kafé __________ tre timer.
i) Arvid skal flytte til Bergen __________ fem uker.