1.9 Orddiktat

Lytt til setningene og skriv ordet som mangler.
a) Det er omtrent 190 000 i Trondheim.
b) Nidarosdomen er den mest populære i Trondheim.
c) Stine bor i av Studentersamfundet.
d) Jeg kan ikke snakke .
e) Innbyggertallet i Trondheim .
f) Yang flere ting som han hadde lyst til å gjøre.
g) Mange nordmenn er av fotball.
h) til Yang er stolte av sønnen sin.
i) Hytteturen var .
j) Det tar en halv time å kjøre til flyplassen.