3.1 b) Uttale: vokalene o og u

Hvilket ord hører du? Skriv inn riktig ord.
(Tor/tur) (mor/mur)
(sur/surr) (suss/soss)
Vokabular:
en suss – n: a kiss, kissie
en soss – n: a snob