3.4 Uttale: setninger

Lytt til setningene og gjenta.
a) Det varierer hvor lenge han må jobbe om ettermiddagen.
b) Det går også noen rykter om at to av de eldste spillerne skal slutte snart.
c) Yang har funnet seg godt til rette ved NTNU.