3.5 Lytteforståelse: Yangs fritid

Lytt til teksten og svar på spørsmålene.
a) Hvilken idrett er Yang interessert i?
b) Hvordan praktiserer Yang interessen for denne idretten?
c) Hvilken årstid er det nå?
d) Hvilket tema snakker mange kolleger på instituttet om nå for tida?
e) Har Yang erfaring med å gå på ski?
f) Hvordan gikk det?
g) Hva har Linda foreslått?
h) Når bestemmer Yang seg for å sjekke Lindas forslag?
i) Når begynner kurset?
j) Hvor lenge varer kursperioden?
k) Hvor mange timer varer kurset hver gang?
l) Hva koster kurset?
m) Hva synes Yang om prisen?
n) Vil Yang delta på kurset?
Vis svar og tekst: