3.6 Grammatikk: refleksive pronomen

Fortsett setningene.
Jeg legger meg klokka 23.
a) Du...
b) Han...
c) Dere...
Jeg gleder meg til festen.
d) Hun...
e) Vi...
f) De...
Har du bestemt deg?
g) Har der...?
h) Har han...?
i) Har de...?