3.8 Grammatikk: eiendomspronomen (possessiv) og refleksivt eiendomspronomen (refleksivt possessiv)

Lytt til setningene og velg riktig possessiv.
a) Petter har kjøpt en ny bil. Nå snakker han med Martin og forteller om bilen.
Petter forteller om bilen deres/sin/hans.
b) Broren til Maria har fått en ny jobb. Maria forteller om den til Anna.
Maria forteller om jobben sin/hennes/hans.
c) Jakob og Lisa har to barn. De forteller Anna om barna.
De forteller om barna hennes/sine/deres.