3.9 Orddiktat

Lytt til setningene og skriv ordet som mangler.
a) Ling har mange positive .
b) Studentene på norskkurset må huske for å levere essayet.
c) Stine synes at Anders er veldig .
d) Oppgaven seg om å finne riktig form av verbene.
e) Stine har funnet seg til i Trondheim.
f) Yang har hatt av alt han har lært på norskkurset.
g) Trondheim har et godt som studentby.
h) Ling leser gjennom teksten.
i) Ding at han har ryddet rommet sitt.
j) Yang at Rosenborg er det beste fotballaget i Norge.