5.1 b) Uttale: vokalene a, o og å

Hvilket ord hører du? Skriv inn riktig ord.
(stor/står) (far/får)
(bor/bar) (bro/bra)
(tå/to) (stå/sto)
(ta/tå) (to/tå)
(lå/lo)