5.4 Uttale: setninger

Lytt til setningene og gjenta.
a) Han har lært mye norsk allerede ...
b) Jeg husker at de fortalte mange eventyr og historier fra gamle dager.
c) De voksne sa at matematikk var viktig uansett hva vi ville gjøre i livet.