5.5 Lytteforståelse: Anita forteller om barnas skolehverdag

Lytt til teksten og velg riktig svaralternativ.
1. Familien til skolen.
2. De om morgenen.
3. Skolen begynner klokka .
4. Det var i barnehagen enn på skolen.
5. Anita er de voksne på barneskolen.
6. Audun liker .
7. Audun skal etter ungdomsskolen.
8. Anita er for karakterene til Audun.
9. Anita på folkehøyskolen.
10. Audun har lyst til å jobbe .
Vis tekst: