5.6 Grammatikk: adverb i helsetninger

Gjenta setningene med adverbet i parentes.
Eksempel:
Andreas studerer fysikk. (ikke) Andreas studerer ikke fysikk.
a) Andreas tar bussen til NTNU. (alltid) _______________________.
b) I helgene gjør han lekser. (alltid) _______________________.
c) Eva har gått på en privat skole. (aldri) _______________________.
d) Om ettermiddagen trener hun. (aldri) _______________________.
e) Ding kan skrive navnet sitt. (ikke) _______________________.
f) I går snakket Ding norsk. (ikke) _______________________.
g) Andreas vil studere medisin. (gjerne) _______________________.
h) Neste år vil han kjøpe en leilighet. (ikke) _______________________.