5.7 Grammatikk: leddsetninger (indirekte tale)

Gjør om setningene til indirekte tale.
Eksempel:
Hun sier: Fortell om henne:
Jeg jobber som lærer. Hun sier at hun jobber som lærer.
a) Jeg jobber på en barneskole. ___________________________.
b) Jeg jobber ikke på fredager. ___________________________.
c) Jeg underviser i engelsk. ___________________________.
d) Jeg har aldri undervist i realfag. ___________________________.
e) Jeg har tjue elever i klassen. ___________________________.
f) Jeg gir dem vanligvis lekser. ___________________________.
g) Jeg har ofte foreldremøter. ___________________________.
h) Jeg vil gjerne undervise mer. ___________________________.