5.8 Grammatikk: leddsetning og helsetning

Sett leddsetninga først i helsetninga.
Eksempel:
De er mye ute i naturen når våren kommer. Når våren kommer, er de mye ute i naturen.
a) Yang begynte å studere kjemi fordi han likte realfag. Fordi…
b) Marie vil flytte til Trondheim hvis hun får studieplass på NTNU. Hvis…
c) Jeg leste ikke så mange bøker da jeg var student. Da…
d) Elevene får ikke karakterer når de går på barneskolen. Når…
e) Yang tenker på jobben sin mens han jogger. Mens…
f) Eva tok en mastergrad etter at hun hadde jobbet i noen år. Etter at…
g) Yang må gå tidlig fra jobben fordi han skal hente Ding i barnehagen. Fordi…