5.9 Grammatikk: som-setninger

Lag ei setning av to. Bruk som for å kombinere setningene.
Eksempel:
Ding har en lærer. Læreren er veldig snill. Ding har en lærer som er veldig snill.
a) Marie har en kjæreste. Han studerer fysikk. Marie…
b) Ding går i en barnehage. Den er ikke stor. Ding…
c) Yang og Ling har en venn. Vennen heter Åsmund. Y ang og Ling…
d) Ding har mange venner. Han leker ofte med dem. Ding…
e) Jeg har mange lekser. Jeg må gjøre leksene. Jeg…
f) Jonas har en lærer. Han liker læreren. Jonas…
g) Petter kjenner Sara. Han begynte på skolen sammen med henne. Petter…
h) Ling savner en park i London. Hun pleide å jogge i parken. Ling…