5.10 Orddiktat

Lytt til setningene og skriv ordet som mangler.
a) Ling stoler ikke på skoler.
b) En privat skole gir flere .
c) Man legger vekt på at elevene skal føle seg .
d) Barna får ikke .
e) Elevene får grundige .
f) Andreas til skolen.
g) Matematikk er viktig hva man skal jobbe med.
h) I naturfag lærte vi om .
i) Grunnskolen er for alle barn.
j) utdanning er i prinsippet gratis.