9.1 Uttale: vokalene e, trykksvak e og a

a) Lytt og gjenta.
e trykksvak e a
fred ute nasjonaldag
sentrum skjønne tradisjon
b) Skriv ordene som du hører.
(fest/fast) (felle/falle)
(endre/andre) (eller/aller)