9.2 Uttale: g

a) Lytt og gjenta.
g (g)j -i(g) g = j
grønn gjøre samtidig gi
gate gjerne enig gift
b) Skriv ordene som du hører.
1. 2.
3. 4.