9.4 Uttale: setninger

Lytt til setningene og gjenta.
a) De første husene var trolig sjøhus knyttet til handel.
b) Det opprinnelige navnet på byen var Nidaros.
c) Det er vanlig å pynte seg på nasjonaldagen.