9.5 Lytteforståelse: Noen hendelser i Norges og Trondheims historie

Lytt til dialogene og svar på spørsmålene. Skriv årstallene eller datoene som du hører.
1. Når fikk Norge sin egen grunnlov?
2. Når ble Studentersamfundet bygd?
3. Når begynte andre verdenskrig i Norge?
4. Når ble Trondheim grunnlagt?
5. Når ble Norge samlet til ett rike?
6. Når sa Norge nei til medlemskap i EU?
7. Når ble NTNU etablert?
Vis svar: