9.7 Grammatikk: både – og og verken – eller

Gjenta informasjonen. Bruk både – og eller verken – eller.
Eksempel: Anne har en bror og ei søster. Anne har både en bror og ei søster.
a) Eva inviterer Petter og Lise. Eva inviterer…
b) Karoline har ikke jobb, og hun har ikke bil. Karoline har…
c) Sindre har studert fysikk. Han har også studert kjemi. Sindre har studert…
d) Petter betalte ikke husleia. Han betalte heller ikke semesteravgiften. Petter betalte…
e) Thomas har ikke skrevet essayet. Han har heller ikke lest kapittel 9. Thomas har…
f) Ali skal reise til London. Han skal også reise til Beijing. Ali skal reise…