1B.1 Verbs: Present tense

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Example: Jeg HETER Anton.

Anton 26 år gammel. (å være)
Monika gift. (å være)
Monika ei jente (å ha). Hun heter Emma.
Boyana økonomi på HiN. (å studere)
Wei på HiN. (å jobbe)
Hva du? (å gjøre)