1D.1 Personal pronouns

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Norgeskart
Fill in: jeg/du/han/hun/det

Hvor kommer du fra? kommer fra Norge.

Hvor kommer Anton fra? kommer fra Russland.
Hvor studerer Boyana? studerer på HiN i Narvik.
Hvem snakker Catalina med? snakker med Lisa.
Hvem reiser Dai Wu sammen med? reiser sammen med Anbo.

Dai Wu: Har et kart over Norge?
Ekspeditøren: Ja, koster 69 kroner.

Fill in: vi/dere/de

Ekspeditøren: Hvor kommer fra?
Dai Wu og Anbo: kommer fra Kina.

Er Dai Wu og Anbo turister? Nei, er studenter.