1D.3 Negation

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Fill in the negation "ikke" into the given sentences.
Example: Jeg er norsk. Jeg er IKKE norsk.

Monika kommer fra Tromsø. Monika .
Hun har familie i Bodø. Hun .
Wei jobber på HiN. Wei .
Jeg studerer økonomi. Jeg .
Du er flink i engelsk. Du .
Vi bor i Norge. Vi .