1D.4 Conjunctions: og or men

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Monika kommer fra Tromsų, _______ hun bor ikke i Tromsų.
Hun er gift _______ har ei jente.
Wei bor i Narvik, _______ hun jobber på HiN.
Wei snakker ikke bulgarsk, _______ hun snakker litt norsk.
Boyana snakker bulgarsk, engelsk _______ litt norsk.
Lisa er ikke norsk, _______ hun har familie i Norge.