3A.1 Adverbs: inn - inne, ut - ute, hjem - hjemme

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Anton venter _____________ i resepsjonen. (inn-inne)
Anton går _____________ fra resepsjonen. (ut-ute)
Bagasjen står _____________ på trappa. (ut-ute)
Anton vil gå _____________ nå. (hjem-hjemme)
Han kommer _____________ klokka fem. (hjem-hjemme)
Han går _____________ på hybelen. (inn-inne)
Anton er _____________. (hjem-hjemme)
Han går _____________ klokka åtte. (ut-ute)
Anton venter på bussen. Han venter _____________. (ut-ute)