3B.3 Adjectives: stor, stort, store

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Koffertene er
Skrivebordet er
Bokhylla er
Studentbyen i Fjellveien er
Skapet er