3D.1 Prepositions

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Fill in the correct preposition.
Example: Dai Wu kommer FRA Kina.

Dai Wu pusser tennene og kler seg.
Anbo kommer å spise lunsj sammen Dai Wu.
Dai Wu gleder seg å treffe Anbo.
Anbo har lyst ei brødskive.
Anbo vil gjerne ha ei brødskive ost og skinke.
Dai Wu henter maten kjøleskapet.
Anbo og Dai Wu spiser kjøkkenet.