5B.2 Verbs: Past tense

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Verb groups
v1: -et  v2: -te  v3: -de  v4: -dde
iv = irregular verb

Forrige uke Boyana bussen til sentrum. (å ta - iv)
Hun turen på torget. (å begynne - v2)
Der hun litt om Narviks historie. (å lese - v2)
Boyana til Krigsminnemuseet. (å gå - iv)
Mange busser med turister der. (å stå - iv)
På Museet hun to italienske turister. (å treffe - iv)
Boyana med dem. (å snakke - v1)
Turistene et kart. (å ha - v4/iv)
De ikke å finne Fiskehallen på kartet. (å greie - v3)
Boyana dem. (å hjelpe - iv)