5B.3 Prepositions

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Boyana reiste __________ fly til Narvik.
På flyet snakket hun __________ en kinesisk kvinne.
Det er salg i dag. Boyana ser __________ ei varm jakke.
Hun spør ekspeditøren __________ hjelp.
Hun forteller en venn __________ turen til Narvik sentrum.
Boyana tenker __________ familien i Burgas.