5A Anton - Listen and write

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!


Write the words you hear.

Anton drar til Narvik for å ny mobiltelefon.
Der finner han også CD-er.
Etterpå går Anton til Ofoten museum. Det er litt å finne fram,
men han en gammel mann på veien.
Han viser Anton veien til museet. Mannen er .
Han inviterer Anton på en kaffe.
De drikker kaffe og spiser muffins på en .
Mannen Anton mye om Narvik.
De snakker også om .
Det er .