5B Boyana - Listen and write

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!


Write the verbs.

Forrige uke jeg bussen til sentrum.
Jeg turen på torget.
Der jeg litt om Narviks historie.
jeg ned Kongens gate. Etterpå jeg til Krigsminnemuseet.
Mange busser med turister foran museet.
Der jeg to italienske turister og litt med dem.
Turistene et kart, men de ikke å finne Fiskehallen på kartet.
Jeg dem. Etterpå jeg til Finnbekken,
og der jeg Catalina på en hyggelig kafé.